top of page

Europarådets konvensjon

Den vitenskapelige utviklingen gir nye muligheter. Alltid har det vært slik. Nå er et slikt øyeblikk i tid med assosiasjonen mellom dyremishandling og menneskelig vold som blir identifisert i en skala som tidligere har vært usett. Dette konseptet, kalt 'The LINK', har blitt forsket på og validert i USA i mer enn 30 år og identifiserer sammenhengen mellom de som mishandler dyr og de som mishandler mennesker. Dette blir nå utforsket i større skala og omfang i samfunn der voldelig dyremishandling er omfattende og hvor eksponering av barn for volden har innkalt til bekymringer fra FNs barnekomité.

 

Under den 87. sesjonen i FN-komiteen ble det gitt en anbefaling om å «Evaluere og eliminere  samfunnsvold mot dyr».

 

Eksponering for aggresjon og vold har vist seg å ha innvirkning på den psykiske helsen til de som er betydelig utsatt, spesielt for barn. Det har vist seg at eksponering for regelmessig aggresjon og vold kan forårsake progressiv desensibilisering og dermed redusere den psykologiske virkningen av volden, men dette gir også en reduksjon i affektiv empati som er evnen til å forholde seg til andres følelser. Imidlertid er slikt misbruk utbredt i noen  land mer enn andre.  I noen land, på grunn av myndighetenes politikk, er slikt misbruk av dyremisbruk vanlig, med politikk for forvaltning av streifdyr som foretrekker voldelig "utryddelse" ved fangst og avliving i motsetning til politikk som WHO og OIE forfekter for å redusere antall ved å ta i bruk humane nasjonale kastreringsprogrammer.

Men denne saken handler ikke lenger KUN om dyr. Dette handler NÅ om en negativ innvirkning på barn og dermed på samfunnet. Dyremishandling handler ikke lenger BARE om dyr... Det HANDLER om barn som er utsatt for det. Det HANDLER om samfunn der slike overgrep er endemisk. Det HANDLER om 'Barnets rettigheter'. Det handler om "Delte verdier" til EU.

Hvordan kan disse alvorlige problemene løses? Løsningene finnes allerede, men krever spørsmål om hvorfor de ikke blir vedtatt.

Med LINKEN har vi nå et helt nytt konsept som skal vurderes av de myndighetene som har ansvar for menneskerettigheter. Å oppleve og være vitne til vold og overgrep påvirker spesielt det utviklende barnet som er utsatt for dette. I noen land er dyremishandling endemisk. Regjeringens unnlatelse av å implementere den ratifiserte Europarådets konvensjon for beskyttelse av kjæledyr ved å innføre et nasjonalt kastreringsprogram, reduserer ikke denne betydelige negative innvirkningen på barna i disse samfunnene. Dette fraværet av samsvar er vanlig for mange land i Eurasia...inkludert  Aserbajdsjan, Romania og Tyrkia. Ukraine.  https://en.wikipedia.org/wiki/European_Convention_for_the_Protection_of_Pet_Animals

' Reduksjon av tall
Når en part anser at antallet herreløse dyr gir den et problem, skal den treffe de nødvendige lovgivningsmessige og/eller administrative tiltak for å redusere antallet på en måte som ikke forårsaker smerte, lidelse eller nød som kan unngås. Slike tiltak skal omfatte kravene som:

ai) Dersom slike dyr skal fanges, gjøres dette med et minimum av fysisk og psykisk lidelse som passer dyret;

ii) Enten fangede dyr holdes eller drepes, gjøres dette i samsvar med prinsippene fastsatt i denne konvensjonen;

b Partene forplikter seg til å vurdere:
i) sørge for at hunder og katter kan identifiseres permanent på en passende måte som forårsaker liten eller ingen varig smerte, lidelse eller nød, som tatovering, samt registrering av numrene i et register sammen med navn og adresser til eierne deres;

ii) Redusere uplanlagt avl av hunder og katter ved å fremme kastrering av disse dyrene;

iii) oppmuntre finneren av en løs hund eller katt til å rapportere det til vedkommende myndighet.'
EUROPEAN CONVENTION FOR THE PROTECTION OF PET ANIMALS Chapter 3 Article 12         _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_   

'Når traktaten trer i kraft med hensyn til en stat, blir den LEGALLY  bindende, og staten _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58sd-00_implementere dens bestemmelse 581905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d58d-093d58d58d-09' 136bad5cf58d_   https://rm.coe.int/16802f5aff_cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5_cc578d_5cf581d5cf581d5cf589d5cf558d5cf589d5cf558d5cf558d5cf589d5cf5589d5cf558d5cf558d5cf589d5cf589d5cf589d5cf589d5cf589d5cf589d5cf589d5cf589d5cf589d5cf589d5cf589d5cf589d5cf589d5cf589d

Den primære erklærte funksjonen til Europarådet er menneskerettigheter, og dets europeiske charter inkluderer:

Charteret legger spesifikk vekt på beskyttelse av sårbare personer som eldre, barn, funksjonshemmede og migranter. Det krever at nytelsen av de ovennevnte rettighetene garanteres uten diskriminering.' - CHARTER FOR GRUNNLEGGENDE RETTIGHETER FOR DEN EUROPEISKE UNION (2000/C 364/01) Artikkel 24

Betraktning av den negative virkningen identifisert av LINK når den vedtas på nasjonal skala inviterer til forsikringer om at charteret konsolideres ved vedtakelse av konvensjonen for beskyttelse av kjæledyr. Men det er det IKKE!

Følgelig er spørsmålene som dukker opp:

A) Erkjenner Europarådet at håndheving av den "juridisk bindende"  konvensjonen for beskyttelse av kjæledyr vil støtte anbefalingene fra FNs barnekomité for å beskytte barna mot «samfunnsvold mot dyr»

B) Er Europarådet klar over LINK og den enorme forskningsmengden som vitner om dette konseptet som beviser sammenhengen mellom dyremishandling og menneskelig vold og overgrep?

C) Er den klar over den negative innvirkningen på menneskers helse forårsaket av eksponering for betydelig offentlig dyremishandling? En situasjon som er utbredt  i en rekke medlemsland.

D) Hvilke fullmakter har rådet for å sikre overholdelse av sine konvensjoner og charter? Hvorfor sikrer den ikke overholdelse av en 'LOVLIGT BINDENDE' konvensjon som 'MÅ' vedtas av ratifiserende nasjoner?

Ganske enkelt, er Europarådets traktater håndhevbare eller er de et kostbart kosmetisk  forbruk av offentlige midler?

bottom of page