top of page

"We​ gikk på jakt etter en bekk, vi fant en elv.  _d04a07d8-339c.6c vi fant riven-04a07d8-339c.6cd_04a07d8-339c.7b "​

Kompleksiteten og implikasjonene av koblingen mellom dyremishandling og menneskelig aggresjon ble funnet å være langt større enn vi hadde forestilt oss. Dette handler IKKE bare om dyr, men om samfunnet selv. Resultatene av programmene våre er VIKTIG lesning for de politikere som har genuin bekymring for samfunnet sitt og alle som fortsatt mener at dyremishandling er irrelevant og eksisterer isolert.

Hvis vi vurderer all forskning som tidligere er vedtatt for å utforske dette konseptet, og vi kombinerer dette med studieprogrammet vårt i Øst-Europa, avdekker vi problemer av nasjonal størrelse, som har negativ innvirkning i slike samfunn. 'Making the Link Study' var det første målte og publiserte programmet som noen gang ble gjennomført i regionen. Vi har nå et nytt dokument skrevet av Roshni Trehan Ladny fra Florida State University og Laura Meyer fra Denver University som venter på publisering, som skisserer problemene og foreslår mulige løsninger.

Men først... problemet: I USA informerer profilering av dyremishandling myndigheter som FBI om individer og familier som er i fare. I andre land informerer denne koblingen politistyrker og varsler dem om muligheten for assosiert fornærmende oppførsel fra enkeltpersoner og familier som er i fare. Ved å bruke de samme kriteriene ble Romania funnet å være en "utsatt" nasjonal kultur. Dette betyr en nasjon som står i fare for omfattende vold og aggresjon. 

Hvorfor skulle Romania være annerledes? For å svare på dette spørsmålet må definisjonen av dyremishandling vurderes. En tidlig definisjon brukte begrepet "sosialt uakseptabelt" i definisjonen av overgrep. I Romania har fraværet av straff for dyremishandling i forbindelse med et regjeringsinitiativ for å "utrydde" hjemløse dyr, ytterligere redusert dyrenes sosiale status. Vi fant omfattende eksponering av barn for vold i hjemmet og 86 % av barna i studien hadde sett dyremishandling på offentlige steder. Hvis vi trekker alt dette sammen, kan vi identifisere en syklus der eksponering for vold i hjemmet 'trener' barna til normaliteten til aggresjon. De forsøker deretter å vedta dette med "fortrengt aggresjon" mot et "mykt mål", og de sosial status reduserte dyrene gir dette "myke målet" og gir ved å gjøre det en aggresjonspraksis og forbedringsanlegg. I Romania på grunn av det overveldende antallet hjemløse dyr, innførte regjeringen en lov 258/2013 med mål om å "utrydde" den hjemløse befolkningen ved å "fange og drepe". Råd fra OIE og WHO om at dette ikke ville være en vellykket strategi og ville fortsette på ubestemt tid, ble ignorert. Myndighetene får god fortjeneste fra denne prosessen. 

Aggressive praksiser "lært" av barna blir deretter vedtatt mot de fritt tilgjengelige dyrene. Praksis for overgrep ukontrollert har vist seg å fortsette og øke misbrukspotensialet og føre til at det blir vedtatt mot mennesker og eiendom. Også det å være vitne til overgrep ukontrollert, skaper inntrykk av at dette er sosialt normativ atferd.​

bottom of page