top of page

Sjekkliste for risikovurdering av dyremishandling

For hvert av spørsmålene nedenfor, angi svaret som best kjennetegner hvordan du føler om utsagnet.

 

1. Innebærer hendelsen overtredelse? 

 i.e. banking/jakt/skålding/brenning/svinging/stempling/

skjæring/seksuell/død

 

2 Are there any indications of  negligence                  _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-31-4cde -136bad5cf58d_           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_           _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_               _cc781905-5cde-3194-bb3b-1586bad5c-fcc 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_           _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_     _5-91905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ _5-51819-bad-cf5819-5b-5819-3b-cf58190 8d_           _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_                     _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_   _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58c19 _cc7-4b-de b3b-136bad5cf58d_           _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_  

3 Er det skader på innvendige konstruksjoner på stedet?

4 Utviser enkeltpersoner unormal atferd?

 

5 Er det låser på dører som er uvanlige?

 

6  Er det annen informasjon som indikerer vold/antisosial atferd?

 

7 Aggresjon enten verbal eller fysisk vist til først

 Responder?

 

8  High victim vulnerability    _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_      _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d__cc781905-5cde-3194-bb3 b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_      _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d__cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf5 8d_      _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_  

 

9  Alvorlig grad av offerlidelse  involvert i hendelsen?

 

10 Var dyreofferet utsatt for lemlestelse eller lemlestelse etter døden

 

11Dyreoffer ble stilt eller vist på annen måte

 

12  Er det bevis på alkohol- eller narkotikamisbruk?

 

13 Er det barn på adressen?

 

14 Flere skader påført ett eller flere ofre

 

15 Flere typer skader påført ett eller flere ofre

 

16 Overgrep eller skade skjedde over en relativt lang tidsramme

17  Akten var forhåndsplanlagt i stedet for reaktiv eller opportunistisk

 

18 Handling innebar å overvinne hindringer for å sette i gang eller fullføre misbruket

 

19 Loven ble begått med høy risiko for oppdagelse eller observasjon

 

20  Andre ulovlige handlinger ble begått på åstedet for dyremishandling

 

21 Dyremishandling ble brukt for å true, skremme eller tvinge et menneskeoffer

 

22 Fravær av økonomisk motiv

 

23 Gjerningsmannen returnerte minst én gang til åstedet for overgrepet for å gjenoppleve opplevelsen

 

24 Gjerningsmannen returnerte minst én gang til åstedet for overgrepet for å gjenoppleve opplevelsen

 

25 Gjerningsmannen la igjen meldinger eller trusler i forbindelse med grusomheten

 

 

 

 

Fargenøkkel

Rød – Identifiserbar på stedet

Oransje – Potensielt identifiserbar på stedet eller gjenstand for etterforskning på andre nivå

 

Observasjoner:

bottom of page