top of page
Presentation2_Page_1.jpeg

Eläinten pahoinpitely "liittyy" lapsiin kohdistuviin haitallisiin vaikutuksiin_cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_
 

YK:n lapsen oikeuksien komitean suositukset

Useiden vuosien tutkimus on osoittanut, että lapset voivat vaikuttaa vakavasti

todistamassa väkivaltaista eläinten hyväksikäyttöä. Vaikutuksia ovat empatian asteittainen heikkeneminen ja a  väkivallan normalisoituminen, jonka on osoitettu mahdollisesti kehittyvän_cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad_5cf58dihmisiin ja omaisuuteen kohdistuvaksi väkivallaksi.

YK:n lapsen oikeuksien komitea on tunnustanut nämä vaikutukset ja on antanut suosituksia, joiden mukaan lapsia ei saa altistaa väkivaltaiselle eläinten hyväksikäytölle.

Komitea on kehottanut seitsemää maata estämään lapsia osallistumasta tai

osallistuminen härkätaisteluihin. Valiokunta on myös vaatinut "eliminoimaan".

yhteiskunnallinen eläimiin kohdistuva väkivalta" puhuttaessa väkivaltaisesta kodittomasta eläimestä

hallintaohjelmat

Lapsilla on luonnollista empatiaa muita tuntevia kohtaan

olentoja. Väkivallan kokeminen voi murentaa tämän empatian

ja korvaa se väkivallan normalisoinnilla

151855840_3682095008510247_6186124367229167441_n.jpg

Napsauta tätä kuvaa päästäksesi lasten maailmaan eläinten kanssa

Näissä suosituksissa eri kansoille on implisiittisesti se, että lapset vaikuttavat

kaikenlainen väkivaltainen eläinten hyväksikäyttö, koska lapsella on empaattinen yhteys
toinen tunteva olento… lajista riippumaton. Vaikka eläinten hyväksikäyttöä tapahtuukin
monissa kansoissa, erilaisissa kulttuureissa ja yhteiskunnissa, on yksi yhteinen piirre… sen vaikutukset
lapset… maailmanlaajuisesti.

Tässä ovat YK:n komitean suositukset:

Komitea suosittelee, että sopimusvaltio asettaa osallistumiselle vähimmäisiän

härkätaistelu- ja härkäjuoksutapahtumissa ja avustaminen niissä, myös härkätaistelukouluissa,

18-vuotiaana poikkeuksetta ja lisätä tietoisuutta valtion virkamiesten, tiedotusvälineiden keskuudessa

ja koko väestö kielteisistä vaikutuksista lapsiin, mukaan lukien kuten

katsojia härkätaisteluihin ja härkäjuoksuun liittyvästä väkivallasta.

CRC/C/PRT/CO/5-6 Portugali

Härkätaisteluharjoitteluun osallistuvien lasten fyysinen ja henkinen hyvinvointi

siihen liittyviä esityksiä sekä henkistä ja emotionaalista hyvinvointia

lapsikatsojat, jotka ovat alttiina härkätaistelujen väkivallalle; CRC/C/COL/CO/4-5

Kolumbia

Härkätaisteluharjoitteluun osallistuvien lasten fyysinen ja henkinen hyvinvointi

siihen liittyvät esitykset sekä lapsen henkinen ja emotionaalinen hyvinvointi

katsojat, jotka ovat alttiina härkätaistelujen väkivallalle. CRC/MEX/CO/C/4-5 Meksiko

Kielletään lasten osallistuminen härkätaistelukoulutukseen ja siihen liittyviin

Esitykset lapsityövoiman pahimpana muotona varmistavat lapsikatsojien suojelun

ja lisätä tietoisuutta härkätaisteluihin liittyvästä fyysisestä ja henkisestä väkivallasta

ja sen vaikutus lapsiin. CRC/C/PER/CO/4-5 Peru

Lisää pyrkimyksiä muuttaa väkivaltaisia perinteitä ja käytäntöjä, jotka vaikuttavat kielteisesti

lasten hyvinvointia, mukaan lukien kieltämällä lasten pääsy härkätaisteluihin ja

liittyviä esityksiä. CRC/C/FRA/CO/5 Ranska

Toimikunta suosittelee, että katsomisen ja osallistumisen ikäraja

härkätaistelu nostetaan 16 vuodesta 18 vuoteen ja tehdään lakisääteiseksi.

CRC/C/ECU/CO/5-6 Ecuador

Härkätaistelujen lapsiin kohdistuvien haitallisten vaikutusten estämiseksi komitea

suosittelee, että sopimusvaltio kieltää alle 18-vuotiaiden lasten osallistumisen

täysi-ikäisiä härkätaistelijoina ja katsojina härkätaistelutapahtumissa.

CRC/C/ESP/CO/5-6 Espanja

Palauttaa mieleen yleisen huomautuksensa nro 14 (2013) lapsen oikeudesta saada

hänen etunsa ensisijaisena huomiona ja sen aikaisemmat suositukset,

Komitea suosittelee, että sopimusvaltio: (a) Varmistaa, että periaatetta noudatetaan

lapsen etua sovelletaan johdonmukaisesti kaikissa hallinnollisissa ja oikeudellisissa asioissa

menettelyissä sekä politiikoissa, ohjelmissa ja hankkeissa, jotka liittyvät asiaan ja

vaikuttaa lapsiin; (b) Viimeistele menettely selkeällä kriteerijoukolla

antaa ohjeita kaikille asiaankuuluville viranomaisille parhaan edun määrittämiseksi

lapsen asemaa kaikilla aloilla ja sen asianmukaista painoarvoa ensisijaisena näkökohtana; (c)

Arvioi ja poista edellä kuvatun menettelyn ja kriteerien perusteella

käytännöt, käytännöt ja palvelut, jotka eivät ehkä ole lapsen edun mukaisia,

mukaan lukien eläimiin kohdistuvaan yhteiskunnalliseen väkivaltaan liittyvät. CRC/C/TUN/CO/4-6

Tunisia

Implicit in these expressions of concern, is the recognition by the UN Committee on the Rights of the Child, that children can be 'harmfully affected' by experiencing violence against sentient animals, with an obligation on States Parties to ensure compliance with the UN Convention on the Rights of the Child by protecting children from all forms of violence, including against animals.

UN Convention on the Rights of the Child General Comment 13 ‘The Right of the Child to Freedom from all forms of Violence’ provides this opportunity.

 

A UN General Comment gives global guidance & clarification of articles in the UN Convention on the Rights of the Child. 

https://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/CRC.C.GC.13_en.pdf 

 

 Article 19 of the UN Convention on the Rights of the Child states the following:

“1. States Parties shall take all appropriate legislative, administrative, social and educational measures to protect the child from all forms of physical or mental violence, injury or abuse, neglect or negligent treatment, maltreatment or exploitation, including sexual abuse, while in the care of parent(s), legal guardian(s) or any other person who has the care of the child. 

UN General Comment 13 states :

Legal analysis of article 19, paragraph 1 

1. “… all forms of ...” No exceptions. The Committee has consistently maintained the position that all forms of violence against children, however light, are unacceptable. “All forms of physical or mental violence” does not leave room for any level of legalized violence against children. Frequency, severity of harm and intent to harm are not prerequisites for the definitions of violence. States parties may refer to such factors in intervention strategies in order to allow proportional responses in the best interests of the child, but definitions must in no way erode the child’s absolute right to human dignity and physical and psychological integrity by describing some forms of violence as legally and/or socially acceptable. 

3. “shall take …” 37. “Shall take” is a term which leaves no leeway for the discretion of States parties. Accordingly, States parties are under strict obligation to undertake “all appropriate measures” to fully implement this right for all children 

Kehotamme lastensuojelujärjestöjä ottamaan huomioon UN  lapsen oikeuksien komitean suositukset tukemaan ohjelmia, jotka lopettavat

eläimiin kohdistuvaa väkivaltaa.

Kehotamme sisällyttämään tällaisen eläimiin kohdistuvan väkivallan YK:n kestävän kehityksen 2030 Agenda 70/1 -tavoitteeseen 15, jossa kaikki YK ovat hyväksyneet sen.

Jäsenet, jotka "näkemämme maailman, jossa ihmiskunta elää sopusoinnussa luonnon kanssa  ja jossa villieläimiä ja muita eläviä lajeja suojellaan".

Suojele eläintä pelastaaksesi lapsen

Suojaa lasta pelastaaksesi eläimen!

bottom of page