top of page

YK:n lapsen oikeuksien komitea – Lasten suojelu väkivaltaiselta eläinten hyväksikäytöltä

 

YK:n lapsen oikeuksien komitean 87. istunnon jälkeen YK:n komitea antoi suosituksen, joka neuvoi Tunisiaa eläimiin kohdistuvan yhteiskunnallisen väkivallan vaikutuksista lapsiin. YK:n komitean vastuulla on varmistaa, että kaikki maat, jotka ovat ratifioineet YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen, noudattavat sitä. CRC/C/TUN/CO/4-6 16.c

 

Lapsen etu

16. Komitea muistuttaa yleiskommenttinsa nro 14 (2013) lapsen oikeudesta siihen, että hänen paras etunsa otetaan ensisijaisesti huomioon, ja aiemmat suosituksensa, ja komitea suosittelee, että sopimusvaltio:

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_ (a) Varmistaa, että lapsen parhaan edun periaatetta sovelletaan johdonmukaisesti kaikissa hallinnollisissa ja oikeudellisissa menettelyissä sekä politiikoissa, ohjelmissa ja hankkeissa, jotka liittyvät lapsiin ja vaikuttavat heihin;

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_ (b) saatetaan päätökseen menettely selkeät kriteerit, jotta kaikki asiaankuuluvat viranomaishenkilöt voivat määrittää lapsen parhaan edun kaikilla aloilla ja antaa sille asianmukaista painoarvoa ensisijaisena näkökohtana;

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_ (c) Arvioi ja eliminoi edellä kuvatun menettelyn ja kriteerien perusteella käytännöt, käytännöt ja palvelut, jotka eivät ehkä ole lapsen edun mukaisia, mukaan lukien eläimiin kohdistuvaan yhteiskunnalliseen väkivaltaan liittyvät käytännöt, käytännöt ja palvelut.

 

Viittaus yleiseen kommenttiin nro 14 (2013), joka koskee lapsen oikeutta siihen, että hänen paras etunsa otetaan ensisijaisesti huomioon, mukaan lukien käytännöt, politiikat ja palvelut, jotka eivät ehkä ole lapsen edun mukaisia, mukaan lukien yhteiskunnallinen eläimiin kohdistuva väkivalta.

Yleisen kommentin päätarkoituksena on edistää YK:n lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen täytäntöönpanoa ja auttaa sopimusvaltioita täyttämään raportointivelvoitteensa.

Yleiset kommentit tarjoavat arvovaltaisen tulkinnan YK:n lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen artikloihin ja määräyksiin sisältyvistä oikeuksista.

Yleisiä kommentteja pidetään arvokkaana panoksena kansainvälisen oikeuden kehittämiseen ja soveltamiseen.

YK:n yleissopimus lapsen oikeuksista

YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus eli UNCRC on kaiken UNICEFin työn perusta. Se on kaikkien aikojen täydellisin lasten oikeuksia koskeva julistus, ja se on historian laajimmin ratifioitu kansainvälinen ihmisoikeussopimus.

On monia maita, joissa lasten on nähtävä laajaa julkista väkivaltaista eläinten hyväksikäyttöä. Väkivalta, joka saa erilaisia muotoja, eri yhteiskunnissa ja kulttuureissa, mutta jolla on yksi yhteinen piirre… sen vaikutukset lapsiin!

 

Käsittelemällä eri muodoissa esiintyvän eläinten pahoinpitelyn aiheuttamia vaikutuksia lapsille, implisiittisesti tunnustetaan, että väkivallan kokeminen vaikuttaa lapsiin, koska heillä on empaattisia yhteyksiä eläimen tunteeseen. Kuten YK:n komitea on hiljattain todennut, tämä on lajeista riippumaton.

Kun lapset suhtautuvat luontaisesti empaattisesti muita tuntevia olentoja kohtaan, väkivallalle altistumisen on osoitettu aiheuttavan mahdollisesti "haitallisia vaikutuksia" lapselle. Näitä voivat olla affektiivisen empatian heikkeneminen ja väkivallan normalisoituminen, joka voidaan viedä aikuisuuteen yksilöihin ja yhteiskuntaan kohdistuvalla väkivallalla. 

 

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_

246666962_406142517857633_3318958818048907538_n.jpg
Unification.jpg
MapLogo (1)-LAPTOP-RSIMAQJV.jpg
bottom of page