top of page

Kontrolna lista za procjenu rizika od zlostavljanja životinja

Za svako od pitanja u nastavku navedite odgovor koji najbolje opisuje kako se osjećate u vezi sa tvrdnjom.

 

1. Da li incident uključuje počinjenje krivičnog djela? 

 i.e. premlaćivanje / lov / opekotine / spaljivanje / ljuljanje / udaranje /

rezanje/seksualno/smrt

 

2 Are there any indications of  negligence                  _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-39 -136bad5cf58d_           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_           _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_               _cc781905-5cde-3194-bb3b-1358d_1358d_ 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_           _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_     _5c318d_ _5c75b9-0c75b9-0c75b9-0c78f59 8d_           _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_                     _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_   _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58cde-0_58cde_9 b3b-136bad5cf58d_           _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_  

3 Ima li oštećenja na unutrašnjim konstrukcijama na lokaciji?

4 Da li pojedinci pokazuju nenormalno ponašanje?

 

5 Postoje li neobične brave na vratima?

 

6  Postoje li još neke informacije koje ukazuju na nasilje/antisocijalno ponašanje?

 

7 Agresija, verbalna ili fizička, prva pokazana

 Responder?

 

8  High victim vulnerability    _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_      _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d__cc781905-5cde-3194-bb3 b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_      _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d__cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf5 8d_      _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_  

 

9  Teški stepen patnje žrtve  uključen u incident?

 

10 Da li je životinja žrtva bila podvrgnuta sakaćenju ili postmortalnom rasparčavanju

 

11Žrtva životinja je pozirana ili na drugi način prikazana

 

12  Postoje li dokazi o zloupotrebi alkohola ili droga?

 

13 Ima li djece na adresi?

 

14 Višestruke povrede nanesene jednoj ili više žrtava

 

15 Više vrsta povreda nanesenih jednoj ili više žrtava

 

16 Zlostavljanje ili povreda su se desili tokom relativno dugog vremenskog perioda

17  Zakon je bio unaprijed planiran, a ne reaktivan ili oportunistički

 

18 Zakon je uključivao prevazilaženje prepreka za pokretanje ili završetak zlostavljanja

 

19 Djelo je počinjeno uz visok rizik od otkrivanja ili posmatranja

 

20  Na mjestu zlostavljanja životinja počinjene su i druge nezakonite radnje

 

21 Okrutnost prema životinjama korištena je za prijetnju, zastrašivanje ili prisiljavanje ljudske žrtve

 

22 Odsustvo ekonomskog motiva

 

23 Počinilac se barem jednom vratio na mjesto zlostavljanja, kako bi ponovo proživio iskustvo

 

24 Počinilac se barem jednom vratio na mjesto zlostavljanja, kako bi ponovo proživio iskustvo

 

25 Počinitelj je ostavljao poruke ili prijetnje u vezi sa činom okrutnosti

 

 

 

 

Ključ u boji

Crvena – Prepoznatljiva na lokaciji

Narandžasta – Potencijalno prepoznatljiva na lokaciji ili podložna istrazi na drugom nivou

 

Zapažanja:

bottom of page