top of page

"We​ išli smo da tražimo potok, našli smo reku.  __d03a07d17b smo pronašli okean, pronašli smo reku. "​

Utvrđeno je da su složenost i implikacije veze između zlostavljanja životinja i ljudske agresije daleko veće nego što smo zamišljali. Ovdje se ne radi samo o životinjama, već o samom društvu. Rezultati naših programa su VAŽNO štivo za one političare koji su istinski zabrinuti za svoje društvo i sve koji i dalje vjeruju da je zlostavljanje životinja nebitno i da postoji izolovano.

Ako uzmemo u obzir sva dosadašnja istraživanja koja istražuju ovaj koncept i kombinujemo ovo sa našim studijskim programom u istočnoj Evropi, otkrivamo probleme nacionalne veličine, koji negativno utiču na takva društva. 'Making the Link Study' je bio prvi mjereni i objavljeni program ikada sproveden u regionu. Sada imamo novi dokument čiji su autori Roshni Trehan Ladny sa Državnog univerziteta Floride i Laura Meyer sa Univerziteta Denver koji čeka objavu, u kojem se navode problemi i predlažu moguća rješenja.

Ali prvo... problem: u SAD-u, profiliranje zlostavljanja životinja obavještava vlasti kao što je FBI o 'ugroženim' pojedincima i porodicama. U drugim zemljama ovaj link obavještava policijske snage i upozorava ih na mogućnost povezanog nasilnog ponašanja od strane 'rizičnih' pojedinaca i porodica. Primjenjujući iste kriterije, utvrđeno je da je Rumunjska nacionalna kultura „u opasnosti“. To znači da je nacija "u opasnosti" od ekstenzivnog nasilja i agresije. 

Zašto bi Rumunija trebala biti drugačija? Da bismo odgovorili na ovo pitanje, mora se razmotriti definicija zlostavljanja životinja. Jedna rana definicija koristila je izraz 'društveno neprihvatljivo' u definiciji zlostavljanja. U Rumuniji, nepostojanje kazni za zlostavljanje životinja, udruženo s vladinom inicijativom za 'iskorijenjivanje' beskućnika, dodatno je umanjilo društveni status životinja. Otkrili smo veliku izloženost djece nasilju u porodici i 86% djece u studiji je vidjelo zlostavljanje životinja na javnim mjestima. Ako sve ovo spojimo, možemo identificirati ciklus u kojem izloženost zlostavljanju u porodici 'trenira' djecu za normalnost agresije. Oni onda nastoje da to sprovedu 'raseljenom agresijom' protiv 'meke mete', a životinje smanjenog društvenog statusa pružaju ovu 'meku metu' i na taj način pružaju praksu agresije i mogućnost poboljšanja. U Rumuniji je zbog ogromnog broja beskućnika, vlada uvela zakon 258/2013 sa ciljem da se „iskorijeni“ stanovništvo beskućnika „hvatanjem i ubijanjem“. Ignorisani su savjeti OIE-a i SZO-a da to neće biti uspješna strategija i da će se nastaviti u nedogled. Vlasti iz ovog procesa izvlače priličan profit. 

Agresivne prakse koje su djeca 'naučila' potom se primjenjuju protiv slobodno dostupnih životinja. Utvrđeno je da se nekontrolisana praksa zlostavljanja nastavlja i povećava potencijal zloupotrebe i dovodi do toga da se ona sprovodi protiv ljudi i imovine. Takođe, nekontrolisano prisustvo zlostavljanja, stvara utisak da je to društveno normativno ponašanje.​

bottom of page